4P trong Marketing là gì? (Phân tích tầm quan trọng của 4P)

Ở bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ về tầm quan trọng của công cụ Growth Hacking, bài viết này, GGmedia sẽ giới thiệu về khái niệm quen thuộc 4P trong marketing. Marketing mix hay marketing 4P bao gồm 4 yếu tố chủ yếu: Sản phẩm, kênh phân phối, giá cả, xúc tiến hỗn […]

Read More