Hướng dẫn tạo sitemap tiện lợi và nhanh chóng

Lời giới thiệu

Sitemaps là phần bất di bất dịch không thể nào thay thế của website của chúng ta. Mục đích chính của việc tạo website là để phục vụ cho nhu cầu của người dùng. Khía cạnh này có thể làm được qua site maps, vốn không chỉ có thể giúp dễ chuyển hướng và thân thiện với người dùng.

Nội dung chính
1

Và Sitemaps cũng là chủ đề chính mà GG Media muốn giới thiệu đến các bạn. Cùng theo dõi bài viết để có thêm những thông tin hữu ích nhé.

Sitemap là gì?

Sitemap được hiểu là một danh sách chứa tất cả các trang trên website có thể truy cập bởi người dùng và Search Sngine Bots. Bạn có thể đã thấy nhiều site, đặc biệt là những site chính phủ có một link gọi là sitemap. Đây là một bảng hướng dẫn cho người dùng công cụ tìm kiếm để truy cập được hết tất cả các trang trên website.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP TIỆN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

Ưu điểm của sitemap

  • Tăng lượng truy cập của các thiết bị tìm kiếm và đảm bảo được index.
  • Sitemaps cho thiết bị tìm kiếm biết về những thay đổi trong cấu trúc website
  • Giúp thiết bị tìm kiếm index trang web lớn với rất nhiều trang mà khi vẫn chưa được sắp xếp hoặc chưa có link nội bộ.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP NHANH CHÓNG

Bước 1: Tạo XML sitemap cho WordPress

1.1 Việc đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin WordPress Yoast SEO.

Tại Plugin → Add new → Tìm kiếm Plugin Yoast SEO → Install Now → Activate.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP TIỆN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

1.2 Bước tiếp theo tại menu SEO → Feature chọn kích hoạt On tính năng XML sitemaps và bạn không cần thay đổi thông số nào nữa.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP TIỆN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

 1.3 Bằng cách này, bạn đã vừa tạo XML sitemap bằng plugin. Bạn có thể thấy WordPress sitemap URL bên dưới XML sitemap của bạn.

Bước 2: Tạo sitemap HTML cho WordPress
2.1 Việc của bạn là kích hoạt plugin trên website WordPress của bạn.
Tại Plugin → Add new → Tìm kiếm Plugin WP Sitemap Page → Install Now → Activate.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP TIỆN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

2.2 Cài đặt trang mới và thêm [wp_sitemap_page] shortcode nơi bạn muốn HTML sitemap hiển thị.

2.3 Xuất bản trang và truy cập URL để preview HTML sitemap của bạn.

HƯỚNG DẪN TẠO SITEMAP TIỆN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

Bước 3: Submit WordPress XML Sitemap lên Search Engines

Ở bước cuối cùng này việc của bạn là Submit XML Sitemap lên Google thôi.Khi XML sitemap đã sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên submit nó lên Google Search console tool.
Khi hoàn tất, mở trang chủ Google Search Console và chọn website của bạn.

Write a Comment