Điều khoản và Điều kiện (gọi tắt là “Điều khoản”) trước khi sử dụng trang web này (gọi tắt là “trang web”). Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web.trước khi sử dụng trang web này (gọi tắt là “trang web”). Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sau đây.

Nếu chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Mọi quyền đSở hữu trí tuệ: Trang web và tất cả nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo, tên thương hiệu và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Sử dụng trang web: Trang web được cung cấp để cung cấp thông tin và dịch vụ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, truyền bá, hoặc sử dụng nội dung trang web cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Nội dung người dùng: Trang web có thể cho phép bạn đăng tải, gửi, chia sẻ hoặc gửi các nội dung, bình luận hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”). Bằng cách cung cấp Nội dung người dùng, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu hoặc điều khiển Nội dung người dùng đó và bạn không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.

Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn chuyển thông tin cá nhân cho chúng tôi qua trang web.Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn chuyển thông tin cá nhân cho chúng tôi quaChúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn.

Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện riêng của họ.Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

Giới hạn trách nhiệm: Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc trách nhiệm nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại.

Thay đổi Điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản mới.Chúng tôi có quyền thay đổi.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.